Heilig de grond
waar de druiven groeien
Zalig de mond
waar de smaken bloeien
heerlijk de roes die mij overwelmt
fijn de wijn die mij bedwelmt
(Guy Sper)